جمعه 15 آذر‌ماه سال 1387
خداوند پاک
نوشته شده توسط طیبه در ساعت 02:55 ق.ظ

 

آسمان پاک بود ...خود را نشان داد...ایثار کرد و سایبان مردمی شد که فکر میکرد همیشه به او نگاه خواهند کرد و زیبایی اش را تحسین خواهند کرد.دریغا که مردم تمام آبیش را آلوده کردند!

دریا پاک بود...خود را نشان داد...تواضع کرد و زیر پای مردمی پهناور شد که فکر میکرد همیشه کنارش خواهند نشست و شکوه و زیبایی اش را تحسین خواهند کرد.دریغا که مردم کران تا کرانش را آلودند.

آسمان خواست برود ...پرنده ها به خاطر آسمان به دنبال قفس گشتند و آسمان به خاطر پرنده ها مانگار شد

دریا خواست برود...ماهی ها به خاطرش برای مرگ آماده شدند و دریا برای ماهی ها ماند...

خدا پاک بود...خود را نشان نداد و همیشه پاک می ماند اگر میدیدندش...اما پنهان ماند و خوب میداند کدام بنده دوستدار واقعی اوست...

خداوند...زیبای پاکی که حتی خود را به دیده شدن نیالود....

یا الله