چهارشنبه 24 مهر‌ماه سال 1387
حوض نقاشی
نوشته شده توسط طیبه در ساعت 05:18 ب.ظ

 

کودکی بیش نبودم که کشیدم حوض نقاشی را
ماهیان مردند و تک تک رفتند
 پولکهاشان مانده 
بر جدار آبی حوض
 خوب میدانم 
حوض نقاشی من بی ماهی است
 مادرم آمد و آرام نجوا میکرد
 غورباقه پادشاه حوض بی ماهی توست
 دفترم را باز کردم
 مادرم را شکل یک ماهی
 میان حوض نقاشی کشیدم
 زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است...